Fiets
 

Hou je aan de snelheidslimiet

Net iets te hard rijden lijkt niet erg, maar toch vergroot een paar kilometer te hard rijden de kans op een ongeluk met letsel of dodelijke afloop aanzienlijk, vooral binnen de bebouwde kom. Daarom start op 14 maart as. de campagne over snelheidsgedrag binnen de bebouwde kom. De campagne richt zich vooral op automobilisten die maximaal 10-15 km te hard rijden op 30- en 50km wegen. Daar vindt de meeste interactie plaats tussen automobilisten en kwetsbare verkeersdeelnemers en zijn de gevaren het grootst.

In de bebouwde kom weet je nooit wat je tegenkomt
We doen het allemaal weleens: net iets harder rijden dan toegestaan. Soms bewust, in een poging verloren minuten in te halen. En soms onbewust, omdat onze gedachten afdwalen en we even niet opletten. Wat de reden ook is, (iets) te hard rijden is altijd heel gevaarlijk. Zeker in de bebouwde kom waar je regelmatig in onverwachte verkeerssituaties terechtkomt. En waar je vaak te maken hebt met kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals kinderen, ouderen en fietsers. Niet beschermd door airbags en gordels, zijn zij degenen die het grootste gevaar lopen ernstig gewond te raken. Of nog erger...

Focus campagne
Ondanks dat de meeste mensen zich aan de snelheidslimiet willen houden is dit niet altijd zichtbaar in het gedrag. Uit onderzoek blijkt dat veel automobilisten die te hard rijden aangeven dat dit ongemerkt gebeurt. Ze realiseren zich vaak niet dat ze te hard rijden, omdat ze hun snelheid niet in de gaten hebben. Daarom helpt het campagneconcept mensen een handje om zich meer bewust te worden van hun eigen snelheidsgedrag en het naleven van de limiet.

Scholen
In de netwerkvergaderingen verkeerseducatie Basisonderwijs (VEBO) wordt besproken hoe scholen aandacht kunnen geven aan deze campagne. Voorbeelden zijn o.a. ouders erop wijzen dat ze defensief moeten rijden rondom basisscholen of via artikelen op hun website of in de schoolkrant ouders attenderen op deze campagne en het belang van het zich houden aan de snelheid. Voorbeelden van artikelen die integraal gedownload en geplaatst kunnen worden zijn te vinden via deze link.  

Campagne
Landelijk worden attentieborden langs de snelwegen geplaatst. In Limburg wordt deze campagne ondersteund door posters langs invalwegen. Op die wijze worden automobilisten ter plaatse op hun rijgedrag aangesproken. Ook zijn er advertenties in dag- en weekbladen Zoals steeds het geval is, ontvangen alle campagnekalenderdeelnemers het campagnemateriaal in de gebruikelijke hoeveelheden.