Fiets
 

Fietsverlichting 2016

Fietsen zonder licht in het donker is levensgevaarlijk. Met goede fietsverlichting neemt het risico met 20% af om in het donker te worden aangereden. Dus laat je zien! Daarom gaat op maandag 31 oktober de fietsverlichtingcampagne van Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) weer van start. Jongeren worden uitgedaagd om het campagne materiaal te ontwikkelen om elkaar attent te maken op veilig gedrag in het verkeer. Zo draagt de poster van de nieuwe fietsverlichtingcampagne dit jaar de activerende titel “Je lamp zit er niet voor niks”. Niet bedacht door een bureau, maar verzonnen door scholieren. Tevens komt het filmpje “Doe  je licht aan waar dan ook” ook van scholieren.

Focus campagne
Fietsende jeugd wordt zich in toenemende mate bewust van risico’s, zo lijkt het. Dat is een goede basis om de doelstelling van het ROVL dichterbij te halen: 0 verkeersslachtoffers door zoveel mogelijk rekening met elkaar te houden in het verkeer. Maak van de 0 een punt! Goed nieuws, maar het aantal verkeersslachtoffers in die groep gaat wel maar langzaam omlaag. Gevaren die zijn verbonden aan een gebrek­kige fietsverlichting verdienen bijvoorbeeld nog steeds de nodige aandacht.

Daarom is er dan ook dit jaar weer extra aandacht voor de fiets­verlichtingscampagne in het onderwijs. De campagne kent een aantal onderdelen, zoals een lesop­dracht in de vorm van een wedstrijd en de nodige publieksgerichte acties. Door mid­del van allerhande informatie voor scholen, fietscontroles, maatschappelijke stages en voorlichting die door scholen aan scholieren en ouders gegeven wordt, wordt zo actief een bijdrage geleverd. In samenspraak met politie wordt vervolgens gecontroleerd of de fietsverlichting juist gevoerd wordt. Voor meer informatie kijk op www.fietsverlich­tinglaatjezien.nl.

Campagne
Het jaarlijkse campagnebeeld in Limburg wordt steeds gebaseerd op inzendingen, posters en filmpjes,  vanuit een wed­strijd op het voortgezet onderwijs. Deze poster en film zullen dit jaar prominent in beeld komen als campagnemateriaal. U vindt ze terug in vele scholen, andere openbare ge­bouwen en in het verkeer. In Limburg wordt deze campagneverder  ondersteund door advertenties in dag- en weekbladen en een persbericht. De advertenties en het persbericht staan rechts in de downloadlijst. Dit materiaal is vrijelijk te gebruiken ter ondersteuning van eigen campagnes.Zoals steeds het geval is, ontvangen alle campagnekalenderdeelnemers het campagnemateriaal in de gebruikelijke hoeveelheden.

Wedstrijd voortgezet onderwijs
Voor het schooljaar 2016-2017 zijn de scho­len in heel Limburg wederom actief aan de slag met de wedstrijd Fietsverlichting laat je zien! De campagne startte al in 2010 als initiatief van het RMO Noord- Limburg en het ROVL. Verkeerscoördinatoren van scholen, Veilig Verkeer Nederland en politie werken actief samen gedurende de campagneperiode, 31oktober t/m 29 januari 2017.

Verlichtingscampagne voor het basisonderwijs
Ook binnen het basisonderwijs is het belangrijk aandacht te schenken aan goede fietsverlichting en ook aan goed zichtbare kleding in het donker. Binnen de reguliere methodes verkeerseducatie wordt hier dan ook ruim aandacht aan geschonken.

Als een school naast het reguliere programma extra aandacht wil schenken aan de verlichtingscampagne, is het project Lightwise van de ANWB een aanrader. Het project is gratis en aanmelden kan via www.anwb.nl/lightwise. Ook is het belangrijk om ouders te informeren over het belang van een goede verlichting en goed zichtbare kleding. Dit kan via de schoolkrant, website van school of een aparte nieuwsbrief gebeuren. Diverse verkeersmethodes hebben hiervoor kant en klare ouderinfo-brieven beschikbaar.

Een leuke ludieke acties is het organiseren van een “lichtjesdag op school”. Laat alle kinderen zo "verlicht mogelijk" naar school komen. Denk hierbij aan reflecterende kleding, lampjes, reflectors enz. De "best verlichte leerling" per groep en vervolgens van de hele school ontvangt een prijs. Verduister de speelzaal/hal en laat de leerlingen zelf beoordelen wie het best zichtbaar is. Gebruik hiervoor zaklampen enz. Een superleuke activiteit die de bewustwording over het belang van goede verlichting en goed zichtbare kleding zeker zal stimuleren.

Wat zijn de regels voor fietsverlichting en reflectoren op een fiets?
Als fietser moet u ‘s nachts en overdag als het zicht ernstig wordt belemmerd een voorlicht en achterlicht aan
 hebben of losse lampjes gebruiken. Er moeten altijd reflectoren zitten op de achterkant van de fiets, op de
 trappers en op de wielen (velgen) of banden. Voor meer informatie klik hier.