Onze partners

De Bobsportcampagne is een landelijke campagne met een regionale invulling. In Limburg heeft het ROVLde regie van de campagne. Maar deze campagne slaagt niet zonder te goede samenwerking met onze partners, te weten:

  • Huis voor de Sport Limburg is verantwoordelijk voor de projectleiding en uitvoering van de BobSport campagne.
  • De Regionale Mobilieteitsoverleggen (RMO's) en gemeenten zijn een belangrijk contactpunt richting de sportclubs, daarom betrekken wij deze intens bij deze campagne. Voor een overicht van de regio, zie www.rovl.nl.
  • De uitvoering van het Bobsportcampagneteams in Noord-Limburg  wordt verzorgd door Clubtotaal.
  • De politie voert extra alcoholcontroles uit nabij sportverenigingen op wedstrijd- en trainingsdagen.
  • De sportbonden KNVB, KNHB en KNLTB en het NOC-NSF ondersteunen Bobsport.
  • Ministerie van I en M.