Alcoholmatigingsbeleid

De Drank- en Horecawet is op 1 januari 2014 gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Aan jongeren onder de 18 jaar mag geen alcohol worden verkocht.
  • Jongeren onder de 18 jaar zijn strafbaar als ze alcohol bij zich hebben. Zowel op straat als op andere plekken toegankelijk voor het publiek. Bijvoorbeeld in een kroeg, winkelcentrum, stationshal of park.
  • De wet maakt geen onderscheid meer tussen zwak alcoholische drank en sterke drank. Het maakt dus niet uit of wat voor soort alcohol jongeren beneden de 18 bij zich hebben. Ze zijn in beide gevallen strafbaar.
  • De burgemeester kan de alcoholverkoop in de detailhandel tijdelijk verbieden. Bijvoorbeeld als is vastgesteld dat de leeftijdsgrenzen 3 keer zijn overtreden binnen een periode van 12 maanden.
  • De gemeenten houden toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet. De Handreiking Drank- en Horecawet helpt gemeenten bij de uitvoering van hun nieuwe taken.

Meer lezen over alcoholverkoop.
Meer lezen over alcohol schenken.

Deze Bobcampagne richt zich puur op de autorijdende bezoeker van de sportkantine en niet op het alcoholgebruik in het algemeen in de sportkantine. Alcohol en verkeer gaan gewoonweg niet samen! Wel onderschrijven wij de (regionale) activiteiten in het kader van ‘verantwoord alcoholgebruik’ van bijvoorbeeld “Nix” en de regionale GGD’s.

Via BobSportLimburg is een deursticker te verkrijgen met het Deurbeleid t.a..v alcohol erop. U kunt deze bestellen door een mailtje te sturen naar info@rovl.nl.

Flyer: “de afspraak van NIX is een hele duidelijke afspraak!”