BobSport

 

Het doel van de Bobsport campagne in sportkantines is bezoekers van de sportkantine nuchter naar huis te laten rijden en zichzelf en hun vrienden zo veilig thuis te brengen. De campagne richt zich naast de gemeentelijke sportaccomodaties op voetbal-, hockey-, en tennisverenigingen in Limburg. De verenigingen krijgen campagnemateriaal en er kan een Bob campagneteam langs komen.

Waarom zijn er Bob campagnes?
Jaarlijks is een vijfde van de verkeersslachtoffers toe te schrijven aan een ongeval waarbij alcohol in het spel was. In 2010 kwam dat neer op circa 130 doden en 4.000 ernstig gewonden. De maatschappelijke kosten van ongevallen waarbij alcohol in het spel is, bedragen circa € 1,7 miljard per jaar. De combinatie voorlichting en handhaving, zoals sinds 2001 gebeurt met de Bob campagne, is één van de maatregelen om het rijden onder invloed terug te dringen.

  En waarom gaat Bob de sportkantine in?
  Bob zoekt verschillende mogelijkheden en partners om de boodschap breder te  
  vertellen. De afgelopen jaren is Bob al tijdens grote sportevenementen (EK’s, 
  WK’s en Olympische Spelen) ingezet. Dit smaakte naar meer.

  Sport heeft een breed maatschappelijk draagvlak en uit de landelijke 0-meting
  nabij sportkantines bleek dat er nog wat te winnen viel, daarom is er in 2012 een
  landelijke Bobsport pilot uitgevoerd. Na de pilot is er een 1-meting gehouden
  waaruit bleek dat de resultaten zichtbaar verbeterd waren. In 2014 is er BobSport 
  pilot uitgerold in Noord-Limburg. Op dit moment loopt de BobSportcampagne
  2017 in heel Limburg.